WITAM NA STRONIE PSYCHOLOG-USŁUGI.PL
KS.ROMUALD JAWORSKI

Strona główna

Usługi

Publikacje

Działalność

Fotografie

Ulubione linki

English
Publikacje

 

Bibliografia - ks. Romuald Jaworski
 
 
1994
Jaworski R., Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku w roku jubileuszu 400-lecia (red.), Płock 1994, (80 stron).
Jaworski R., Czynniki stymulujące i hamujące rozwój religijności. Refleksja psychologiczna nad formacją seminaryjną, "Studia Płockie" XXII 1994, s. 167-183.
Jaworski R., Psychologia chrześcijańska, "Nowiny Psychologiczne" nr 3 1994, s.99-104.
 
1995
Jaworski R., Model dorosłego życia w percepcji młodzieży dorastającej, "Studia Płockie" XXV 1995, s. 193-220.
Jaworski R., Naukowe środowiska teologiczne Diecezji Płockiej, "Miesięcznik Pasterski Płocki" nr 2 1995, s. 84-92.
Jaworski R., Przekonania o reinkarnacji w świetle psychologii, w: S. Dobrzanowski (red.), Reinkarnacja - fakt czy urojenie? PTP Kraków 1995, s. 76-86.
Jaworski R., Typy religijności a relatywizowanie norm moralnych, "Studia Płockie" XXIII 1995, s. 139-155.
Jaworski R., Związek miłości ze śmiercią w ludzkiej percepcji, "Studia Płockie" XXIII 1995, s. 155-175.
 
1996
Jaworski R., Człowiek między konfliktem a harmonią. Refleksja z pozycji psychologii chrześcijańskiej; w: B. Wojcieszke (red.), Program i streszczenia XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk 1996, s.130-131
Jaworski R., Dojrzałość i samowychowanie w doświadczeniach maturzystów, "Miesięcznik Pasterski Płocki" nr 3 1996, s.156-170.
Jaworski R., Kierownictwo duchowe a psychologia: "Nie chciejcie aby was nazywano mistrzami", "Tygodnik Powszechny" nr. 46 1996, s.10.
Jaworski R., Kościół i kultura (red.) Płock - Pułtusk 1996, (135 stron).
Jaworski R., Kościół Missio, "Biuletyn Synodalny Diecezji Płockiej" Nr 3a Płock 1995, s. 6-30.
Jaworski R., Kryzys religijny jako szansa rozwoju, "Miesięcznik Pasterski Płocki" nr 4 1996, s.222-232.
Jaworski R., Nowe pytania w psychologii religii, "Studia z psychologii ATK" Tom VI Warszawa 1996, s. 85-107.
Jaworski R., Terapeutyczna moc Słowa Bożego, "Miesięcznik Pasterski Płocki" nr 3 1996, s.170-173.
Jaworski R., Znaczenie uczestnictwa w ruchach religijnych - doświadczenie zmian we własnym życiu, "Miesięcznik Pasterski Płocki" nr 11 1996, s.555-563.
 
1998
Jaworski R.,Wielechowska B., Dziecko - ofiara przemocy rodziców - "Studia Płockie" tom XXVI/1998, s. 125-154.
Psychologiczne badania religijności personalnej - "Zeszyty Naukowe KUL" 41, 1998, nr 3-4, s. 77-88.
Dzień z życia Rektora - "Sursum Corda" (wyd. spec.) nr 4 1998, s. 8-9.
Oczekiwania uczniów starszych klas szkoły podstawowej wobec nauczycieli, "Miesięcznik Paster­ski Płocki" nr 7-8 1998, s. 375-386.
Prace nad reformą Ratio studiorum; w: Ks. R. Murawski (red.), Nowy program wykładów z katechetyki, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1998, s. 22-30
Problemy metodyki nauczania w seminariach duchownych w perspektywie nowego Ratio studiorum, "Ateneum Kapłańskie" z. 2-3 (537-538) 1998, s.242-263.
Ukształtować dobrych kapłanów, "Niedziela" nr 12 1998, s. 11-12.
W nurcie badań dotyczących obrazu Boga - recenzje - "Zeszyty Naukowe KUL" 1998 nr 3-4, s. 217-225
 
1999
Seminarium miejscem dojrzewania sumienia, "Pastores" 4 (3) 1999, s. 41-50.
Przedmowa, w: A. Kobyliński, H. Seweryniak (red.), Europa 2001, Płock 1999, s. 7-8.
Z pożytkiem dla formacji, "Biuletyn KAI" 1999 s. 27-28.
Dylematy dotyczące rozwoju religijnego, w: A. Strzałkowska (red.), 300 Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1999, s. 96.
Ku pełni życia, Płock 1999 (104 s.)
 
 
            2000
Jaworski R., Problemy człowieka w świetle psychologii (red.) Płock 2000 (s.126)
Jaworski R., Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem, w: R. Jaworski (red.), Problemy czlowieka w swietle psychologii, Płock 2000, s. 7-26.
Jaworski R., Konflikt pokoleń, w: R. Jaworski (red.), Problemy człowieka w świetle psychologii, Płock 2000, s. 27-54.
Jaworski R., Zrozumieć penitenta – niektóre uwarunkowania i mechanizmy psychologiczne, "Miesięcznik Pasterski Płocki" nr 5, 2000 s.231-251.
Jaworski R., Pomoc duszpasterska w przezwyciężaniu życiowych kryzysów, "Miesięcznik Paster­ski Płocki" nr 3 2000, s. 137-147.
Jaworski R., Adamczyk E., Człowiek w sytuacji trudnej w świetle Biblii, "Miesięcznik Paster­ski Płocki" nr 4 2000, s. 174-186.
Jaworski R., Postawa formatorów seminaryjnych wobec potrzeby nowej ewangelizacji. Reffleksje Jaworski R., psychologiczno-pastoralne, „Ateneum Kapłańskie” nr 3 2000, s. 262-281.
Jaworski R, Ners A., Terapeutyczna funkcja ruchu „Wiara i Światło”, "Miesięcznik Paster­ski Płocki" nr 7-8 2000, s. 366-373.
Jaworski R., Zagrożenia wiary i zadania Kościoła – dyskusja panelowa, w: Kobyliński A. (red.), Wdzięczność i nadzieja, Płock 2000, s. 141-152.
Jaworski R., Przebaczenie jako psychologiczna strategia radzenia sobie z poczuciem krzywdy, „Edukacja Dorosłych”, nr 3 2000, s. 35-45.
 
            2001
Jaworski R., Nowe czasy – nowa formacja, „Pastores” 10 (1) 2001, s. 121-130.
Jaworski R., Psycholog o powołaniu, „Sursum Corda” 3 2001, s. 17-18.
Jaworski R., ”Zmysł religijny” – wymiar psychologiczny, W: Rynio A. (red.), Wychowanie człowieka otwartego, Wyd. Jedność Kielce 2001, s. 110-113.
Ks. R. Jaworski, Przebaczenie jako psychologiczna strategia radzenia sobie z poczuciem krzywdy „Studium Vilnenese” 2000, vol. 9, nr 2, Universitas Studiorum Polona Vilnensis 2001, s.387-390.
Ks. R. Jaworski, Człowiek religijny – kryteria dojrzałości, analiza psychologiczna, W; I. Mroczkowski, E.A. Wesołowska (red.), Fides et ratio – w poszukiwaniu ideału człowieka XXI wieku, Płock 2001, s. 73-100.
Ks. R. Jaworski, Poradnictwo i terapia w doświadczeniach psychologów chrześcijańskich, w: J. Makselon (red.), Poradnictwo psychologiczno-religijne. Kraków 2001, s. 49-58.
Ks. R. Jaworski, Zmiany postaw religijnych, „Studia Płockie” XXIX/2001, s. 111-126.
Ks. R. Jaworski, Uwarunkowania trudności wychowawczych „Miesięcznik Pasterski Płocki” nr 2 2001, s. 81-87.
Ks. R. Jaworski, Postawa formatorów seminaryjnych wobec potrzeby „nowej ewangelizacji”, w: „Historia i Współczesność - Papieski Instytut Polski w Rzymie”, Tom 3, Rzym 2001, s. 87-116.
Ks. R. Jaworski, Homilia – Eucharystia na zakończenie Sympozjum,, w: „Historia i Współczesność” Papieski Instytut Polski w Rzymie, Tom 3, Rzym 2001, s. 279-280.
 
2002
Jaworski R., Podziały w rodzinie chrześcijańskiej – kilka refleksji o ekumenizmie, „Niedziela - płocka” nr 5 (376) R XLV, s. 2 i 4.
Jaworski R. (red.) Rozwój zintegrowany Płocki Instytut Wydawniczy Płock 2002
a.  Jaworski R.,Refleksje dotyczące badań nad rozwojem religijnym” w: R. Jaworski (red.) Rozwój zintegrowany Płocki Instytut Wydawniczy Płock 2001
b.  Jaworski R.,Obciążeni grzechem, w: R. Jaworski (red.) Rozwój zintegrowany Płocki Instytut Wydawniczy Płock 2001
c.  Jaworski R.,Przebaczenie szansą rozwoju, w: R. Jaworski (red.) Rozwój zintegrowany Płocki Instytut Wydawniczy Płock 2001
Jaworski R., Psychiczna kondycja współczesnego księdza, W: O. A. Baran OFK Cap (red.), Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu, Lublin 2002, s. 39-60.
Jaworski R., Psychologiczna analiza religijności w perspektywie komunikacji interpersonalnej, ”Studia Psychologica” nr 4 (2002), s. 143-166.
R. Jaworski,O sprawach trudnych i bolesnych – ks. Ireneusza Mroczkowskiego „Zło i grzech, studium filozoficzno-teologiczne” (rec.) w „Edukacja Dorosłych”nr 4, s. 189-192.
Jaworski R., Sadowiska M, Wpływ grup rówieśniczych na religijność młodzieży, „Studia Płockie” XXX/2002, s. 125-150.
 
2003
Jaworski R., Człowiek osamotniony, w: M. Kalinowski (red.), Środowiska specjalnej troski, POLIHYMNIA Lublin 2003, s. 117-138.
Jaworski R., Trudności w pracy księdza, „Pastores” 20 (3) 2003, s. 22-32.
Jaworski R., Co ksiądz powinien wiedzieć o swej seksualności, „Pastores” 21 (4) 2003, s. 50-61.
Jaworski R., Psychologiczna interpretacja fenomenu nawrócenia, „Studia Płockie” XXXI/2003, s. 147-164.
Jaworski R. (rec.), Ch. Morgenthaler, G.Schilbler, Religiös-existentielle Beratung. Die Einführung, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln 2002, ss. 250, „Studia Płockie” XXII/2003, s. 255-278.
Jaworski R., Ból osamotnienia, „Niedziela” nr 12 2003, s.24.
Jaworski R., Cierpienie – tragedia czy szansa, „Niedziela” nr 24 2003, s. 26.
Jaworski R., Nawrócenie proces przemiany, „Niedziela Płocka” nr 34 2003, s.1-2.
Jaworski R., Pierwszy rok pracy Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia”, „Niedziela Płocka” nr 48 2003, s.2.
 
2004
Jaworski R., Harmonia i konflikty, Empiryczna weryfikacja podstawowego paradygmatu psychologii pastoralnej. Wyd. UKSW Warszawa 2004.
Jaworski R., Rusak A., Simon W. (red.),Wobec cierpienia, Płocki Instytut Wydawniczy Płock 2004.
Jaworski R. (red.),Wreszcie żyć, Płock 2004.
Jaworski R., Krzywda wina ekspiacja – trzy oblicza cierpienia, W; Jaworski R., Rusak A. Kimon W. (red), Wobec cierpienia, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2004, s. 51-58.
Jaworski R., Trwałe wartości w zmiennym świecie. W: Anna Wesołowska A. (red.), Człowiek i edukacja. Studia ofiarowane Profesorowi Józefowi Półturzyckiemu. Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2004, s. 69-76.
Ks. Jaworski R., Zestresowany nastolatek, „Miesięcznik Pasterski Płocki” nr 1 2004, s. 53-60.
Ks. Jaworski R., Aktywność seksualna nastolatków, „Miesięcznik Pasterski Płocki” nr 2 2004, s. 97-107.
Ks. Jaworski R., Depresja sezonowa, „Miesięcznik Pasterski Płocki” nr 3 2004, s. 3 125-131.
Ks. Jaworski R., Anoreksja, „Miesięcznik Pasterski Płocki” nr 4 2004, s. 190-203.
Ks. Jaworski R., Nowotwory i psychologia, „Miesięcznik Pasterski Płocki” nr 5 2004, s. 254-257.
Jaworski R., Kryzys religijny. W: Libiszowska-Żółtowska M., Mariański J., Leksykon socjologii religii, Verbinum Warszawa 2004, s. 203-205.
Jaworski R., Tanatosocjologia. W: Libiszowska-Żółtowska M., Mariański J., Leksykon socjologii religii, Verbinum Warszawa 2004, s. 420-422.
Jaworski R., Sposoby radzenia sobie z trudnościami u osób o różnym typie religijności, „Studia Płockie” XXXII/2004, s. 139-154.
 
 
2005
Jaworski R., O rozczarowaniach dobrych i złych, „Pastores” 27 (2) 2005, s. 7-14.
Jaworski R. (red.), Psychologowie chrześcijańscy wobec problemów człowieka. Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2005.
 Jaworski R., Zrozumieć penitenta. Niektóre uwarunkowania i mechanizmy psychologiczne. W: Kochański J., Kwiatkowski D.B., Milewski M., Ku pełni w Chrystusie. Materiały z „Płockich Dni Pastoralnych” 200-2004. Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2005, s. 29-56.
Jaworski R., Wypalenie zawodowe u księży, „Homo Dei” 4, 2005, s. 75-86.
Jaworski R., Świercz P., Stosunek dzieci i młodzieży do śmierci, w: Makselon J., Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne. Wydawnictwo Naukowe PAT Kraków 2005, s. 249-278.
Jaworski R., Psychologiczno-pedagogiczne kryteria dojrzałości osobowej do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W: Brzeziński D., Wierzbicki W. (red), Eximio Episcopo et Amico nostro laus. Płock: Płocki instytut Wydawniczy 2005, s. 167-196.
 
2006
Jaworski R., Psychopatyzacja życia przyczyną i skutkiem przemocy i terroru. W: S. Tokarski (red.) Osoba, osobowość, zaburzenia osobowości. Płock: Płocki instytut Wydawniczy 2006, s. 153-166.
Jaworski R., Kryzysy w życiu religijnym. „Miesięcznik Pasterski Płocki” nr 12 2005, s. 534-544.
Jaworski R., Pragnienie – potrzeba – żądza władzy, „Pastores” 31 (2) 2006, s. 16-26.
R. Jaworski, Propozycja psychologii bazującej na antropologii chrześcijańskiej. „Roczniki Psychologiczne” Tom IX, nr 1, 2006, s. 205-226.
Jaworski R., Asceza. W: S. Głaz (red.), Podstawowe zagadnienia psychologii religii. Kraków WAM 2006, s. 376-386.
Jaworski R., Typologie religijności. W: S. Głaz (red.), Podstawowe zagadnienia psychologii religii. Kraków WAM 2006, s. 271-285.
Jaworski R., Księdza najlepiej zrozumie ksiądz – rozmowa z ks. Romualdem Jaworskim, „Pastores” 33 (4) 2006, s. 83-93.
Jaworski R., Koncepcja psychologii chrześcijańskiej. W: Jackowska E., Jaworski R. (Red.), Psychologia i psychoterapia chrześcijańska w teorii i praktyce. Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2006, s.41-58.
Jaworski R., Religijna motywacja do walki z paleniem. „Magazyn Pielęgniarki i położnej” nr 10 2006, s. 46.
Jaworski R., Projekt działań prozdrowotnych we współpracy z Kościołami. W: Jaworski R. (red.), Palenie tytoniu – aspekty medyczne, psychiczne i duchowe. Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2006, s.121-126.
Jaworski R., Psychologia i religia – trudne spotkania. „Miesięcznik Pasterski Płocki” nr 12 2006, s. 540-549.
Jaworski R., Mała grupa religijna. W: Kamiński R. (red.), Leksykon teologii pastoralnej. TN KUL Lublin 2006, s. 445-448.
Jaworski R., Poradnictwo pastoralne dla neurotyków. W: Kamiński R. (red.), Leksykon teologii pastoralnej. TN KUL Lublin 2006, s. 649-651.
Jaworski R., Poradnictwo pastoralne dla osób z zaburzoną osobowością. W: Kamiński R. (red.), Leksykon teologii pastoralnej. TN KUL Lublin 2006, s. 652-653.
Jaworski R., Poradnictwo pastoralne dla psychotyków. W: Kamiński R. (red.), Leksykon teologii pastoralnej. TN KUL Lublin 2006, s. 653-656.
 
 
 2007
Jaworski R., Współpraca psychoterapeuty, psychiatry i duchownego (cz. 1) „Niedziela Płocka” nr 7 2007, s. VIII.
Jaworski R., Współpraca psychoterapeuty, psychiatry i duchownego (cz. 2) „Niedziela Płocka” nr 8 2007, s. VIII.
Jaworski R., Pokonywanie barier „Niedziela Płocka” nr 17 2006, s. VIII.
Jaworski R. Jak zbadać dojrzałość religijną? „Studia Gdańskie XX (2007), s. 167-181.
Jaworski R. Ks., Mućka M., Pomoc psychologiczna on-line. „Niedziela Płocka” nr 19(650), 13.maja 2007 r., s. IV-V.
Jaworski R., Dydaktyczne i wychowawcze funkcje katechety. „Miesięcznik Pasterski Płocki” nr 1 2007, s. 22-37.
Jaworski R., Przypatrzcie się powołaniu waszemu – formacja alumnów w kierunku pogłębiania tożsamości powołanego, „Miesięcznik Pasterski Płocki” nr 2 (2007), s. 91-93.
Jaworski R., Przypatrzcie się powołaniu waszemu – formacja alumnów w kierunku pogłębiania tożsamości powołanego, „Dobry Pasterz” Zeszyt XXXII, 2007, s. 109-122.
Jaworski R., Zasady poradnictwa psychologiczno-pastoralnego. „Miesięcznik Pasterski Płocki” nr 3 2007, s. 135-137.
Jaworski R., Drogi do harmonii – Wege zur Harmonie, „Keryks” V (2006) s. 95-132.
Jaworski R., Znaczenie konfliktów w kształtowaniu tożsamości człowieka, „Studia Płockie” T. XXXV, 2001, s. 185-206.
 
 
2008
 
Ks. R. Jaworski, Piekło. W: Bp R. Marcinkowski (red.) Katechizm płocki - Część I – Wyznanie wiary. Płocki Instytut wydawniczy Płock 2008, s. 252-253.
 
2009
 
Jaworski R., Bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ich uwarunkowania i przezwyciężanie. W: Borowski M., Dobrzeniecki R. (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rewalidacyjnej. Oficyna Wydawnicza SWPW NOVUM, Płock 2009, s. 41-50.
Jaworski R., Trymers M., Niepełnosprawność w oczach dzieci. W: Borowski M., Dobrzeniecki R. (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rewalidacyjnej. Oficyna Wydawnicza SWPW NOVUM, Płock 2009, s. 267-290.
Jaworski R., Kryzysy z punktu widzenia psychologii. W: „Biuletyn Wychowania Seminaryjnego. Sekcja Ojców Duchownych. Nr 50 2009, s. 11-22.
Jaworski R., Symptomy i przyczyny kryzysów kapłańskich i kleryckich. „Biuletyn Wychowania Seminaryjnego. Sekcja Ojców Duchownych. Nr 50 2009, s. 41-56.
R. Jaworski, (red.), Obronić życie przed dymem tytoniowym. Propozycje katechez dla dziei i młodzieży. , Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2009 (80 stron).
R. Jaworski, U. Ziemak, Spostrzeganie seksualności i życia rodzinnego przez młodzież o różnym typie religijności, „Studia Płockie” XXXVII/2009, s. 147-173.
Jaworski R., Stadia rozvoja interpersonalneho vzt’ahu medzi Bohom a clovekom. Disputationes Scientificae. Universitatis Catholicae Rużomberok. 2009. Rocnik IX. Cislo 2. S. 90-100.
 
 
 
2010
 
R. Jaworski, Co ksiądz powinien wiedzieć o swej seksualności. W: J. Augustyn (red.) Sztuka bycia księdzem. Poradnik. WAM Kraków 2010. s. 307-318.
R. Jaworski, Postawy i zachowania księży wobec wiernych. Refleksja psychologiczna. W: J. Augustyn (red.) Sztuka bycia księdzem. Poradnik. WAM Kraków 2010. s. 259-268.
R. Jaworski, Seminarium miejscem dojrzewania sumienia. W: J. Augustyn (red.) Sztuka bycia księdzem. Poradnik. WAM Kraków 2010. s. 511-520.
R. Jaworski, Co ksiądz powinien wiedzieć o swej seksualności. W: J. Augustyn (red.) Sztuka bycia księdzem. Poradnik. WAM Kraków 2010. s. 307-318.
R. Jaworski, Postawy i zachowania księży wobec wiernych. Refleksja psychologiczna. W: J. Augustyn (red.) Sztuka bycia księdzem. Poradnik. WAM Kraków 2010. s. 259-268.
R. Jaworski, Seminarium miejscem dojrzewania sumienia. W: J. Augustyn (red.) Sztuka bycia księdzem. Poradnik. WAM Kraków 2010. s. 511-520.
R. Jaworski, Model rozwoju indywidualnej religijności jako relacji interpersonalnej między Bogiem i człowiekiem. Biuletyn Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Nr 8, Kraków 2010, s. 65-74.
R. Jaworski, Wpływ czynników osobowościowych na życie rodzinne. W: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.) Rodzina jako Kościół Domowy. Wyd. KUL Lublin 2010, s. 467-482.
R. Jaworski, Spowiedź jako miejsce uzdrowienia. „Życie Duchowe” 64/2010 s. 55-59.


         
 2011
R. Jaworski, M. Koczwara, Duchowość teocentryczna i antropocentryczna. Refleksja Psychologiczna. „Studia Płockie” T. XXXIX 2011, s. 165-182.
R. Jaworski, The Role of Religious Trust in Overcoming Conflicts. Empirical Verification of the Pastoral Psychology Paradigm. Christian Psychology Around The World EMCAPP Journal - Nr 1.   
http://www.1kserver.com/4edc67760a87b/ S. 34-42
R. Jaworski, Personal and impersonal religiousness: A psychological model and its empirical verification. Christian Psychology Around The World  EMCAPP Journal - Nr 1.
http://www.1kserver.com/4edc67760a87b/ S. 46-55.
R. Jaworski, Psychological Interpretation of the Genesis and Structure of Religiousness. In: “Studies on Religion: Seeking Origins and Manifestations of Religion” 
R. Jaworski, Sakramenty uzdrowienia. „Życie Duchowe” 69/2012 s. 45-53.

 

 

 
Strona głównaUsługiPublikacjeDziałalnośćFotografieUlubione linkiEnglish